Styret informerer om Branninstruksen for sameiet. Den er hengt opp oppslagstavler, i heiser og andre strategiske plasser i A- og B-blokka. Les instruksen vedlagt nedenfor og gj¿r deg kjent med innholdet.

 

Mvh

Styret

 

BRANNINSTRUKS

 

Sameiet Sandakerveien 74

 

VARSLE

Oppdages brann eller r¿yk skal brannvesenet varsles 110 umiddelbart. Fors¿k Œ varsle beboere.

 

REDDE

Evakuer bygningen. Eldre/uf¿re og barn hjelpes ut. Heis skal ikke benyttes.

 

SLOKKE

Ved mindre branntill¿p, fors¿k Œ slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

 

 

Gj¿r deg kjent med:

         -  R¿mningsveier og n¿dutganger

-      Hvor slokkeutstyr er plassert i din leilighet og fellesareal.

 

S¿rg for at n¿dutganger alltid er frie!

 

Ved brann:

-      Lukk d¿rer og vinduer

 

Oppm¿tested ved brann:

-      Utenfor Kiwi i Sandakerveien