Parkeringsreglement utendørs sameiets fellesareal

Sameiet har fire/4 utendørs P-plasser som er en del av Sameiets fellesareal, med regulert bruksrett til barnehagedrift i sameiet. Sameiets beboere kan med gyldig P-bevis benytte P-plassene til parkering for besøkende biler utenom barnehagens åpningstider. Biler som eies av beboere kan ikke stå på besøksplassene.

Parkeringen kan kun skje i fastsatte tidsrom utenom barnehagens åpningstid. Parkering tillates i følgende tidsrom: Mandag til fredag kl. 17.30 – 06.30, samt dager når barnehagen er stengt. Husk alltid med gyldig P-bevis fra Sameiet.

For å gi så mange besøkende som mulig tilgang på plassene gjelder følgende regelverk:
En beboer kan bruke plassen maks to/2 etterfølgende netter/dager og maks totalt fire/4 dager/netter per måned.

Egne P-bevis utstedes av sameiet/P-selskapet til bruk ved gjesteparkering. Parkering uten P-bevis og brudd mot regelverk bøtelegges. Husk å legge P-beviset synlig i vinduet. Tapte kort må straks meldes til styret. Nytt kort koster kr 150.

Utenom de oppmerkede plasser gjelder generelt parkeringsforbud og det ilegges kontrollavgift etter sameiets avtale med parkeringsselskap.