Bestilling av nøkler og portåpnere 

 
Nøkkelen til hovedinngangsdør koster p.t. ca kr. 236,- inkl. mva pluss eventuell porto. Bestillingsrutine fås ved henvendelse til styret

Fjernåpner til garasjeporten kan også bestilles ved henvendelse til styret. Pris for åpneren er for tiden kr 698, inkl frakt og ekspedisjonsgebyr.