Boning og skuring av trapper og korriodorer

 

Fra 21.07 vil det foregå boning og skuring av trapper og korridorer.