Avlesing av vannmŒleren

 

Det er dags for Œ lese av vannmŒleren. Styret ¿nsker Œ minne seksjoneiere om at de til en hver tid mŒ ha toaletter og kraner i orden slik at de ikke pŒf¿rer fellesskapet un¿dvendige kostnader.

Se informasjon under for utfyllende informasjon.

 

Mvh

Styret