Endret egenandel

 

Forsikringssaker til seksjonseiere vil fŒ ¿kt egenandel. Ny egenandel blir satt til 25.000,- gjeldene fra 01.11.2014.

 

Mvh

Styret