Informasjon til beboere med defekt garasjeportŒpner

 

Styret be rom at de som har defekt fjernstyring til garasjeport om Πregistrere seg ved Πsende mail til styret@sandakerveien74.no med navn og telefonnummer.

 

Styret ringer opp hver enkelt og fŒr kodet fjernstyringen nytt.

 

Mvh

Styret