Utbedringer ved inngang til atriet

 

Utbedringsarbeider ved inngangen til atriet i 74a er nŒ fullf¿rt. Bakgrunnen for utbedringene var at det ved kraftig regnv¾r lekket vann inn i oppgangen. Det er blant annet satt inn et sluk som forhindrer at dette skjer igjen.

 

Mvh

Styret