Informasjonsm¿te angŒende erstatning fra OKK og S74

 

 

Mandag 11.01.16 klokken 19:00 i garasjeanlegget under Sandakerveien 74b.

 

Sameiet Sandakerveien 74 er i en avgj¿relse fra Agder lagmannsrett tilkjent en erstatning fra OKK og S74. Sameiet er tilkjent saksomkostninger.

Av lagmannsrettens premisser fremgŒr at sameiet har fŒtt medhold n¾rmest alle punkterbŒde faktisk og rettslig.

Dommen er forel¿pig ikke rettskraftig, men styret vil i l¿pet av uker klarhet i om OKK og S74 vil forholde seg til dommen og utbetale bel¿pet

Det henvises til www.lovdata.no hvor dommen vil bli publisert i sin helhet.

Styret inviterer til informasjonsm¿te hvor advokat Haaskjold vil redegj¿re for premissene for dommen, og styret vil informere om prosessen med Œ planlegge utbedringsarbeider og veien videre.

Vel m¿tt. 

Mvh

Styret