Avtale med AS Parkering om borttauing av biler fra garasje

 

Ordningen kan benyttes av eier av parkeringsplass i parkeringskjeller dersom en fremmed har hensatt et kj¿ret¿y denne.

 

Inntauing rekvireres telefon 918 43 000. BegjŸringen bekreftes med e-post til dag@asparkering.no. Tjenesten er d¿gnbemannet og responstid skal vŸre max 1 time. 

 

Ordningen er kostnadsfri for oppdragsgiver. Driftsselskapet har dog ikke ansvar for kostnader knyttet til inntauede kj¿ret¿y der rekvireringen er feilaktig.

 

Driftsselskapet forplikter seg til Œ ta bilde av den aktuelle overtredelse for Œ dokumentere hendelsen. Dersom driftsselskapet ikke besitter n¿dvendig dokumentasjon om n¿dvendig kontrollavgift og inntauingskostnader refunderes eieren av det aktuelle kj¿ret¿yet

 

 

Mvh

Styret