Ekstraordin¾rt sameierm¿te

 

 

Dato for ekstraordin¾rt sameierm¿te er mandag 15.06.15 klokken 18:00 i garasjeanlegget under Sandakerveien 74b.

 

 

F¿lgende saker skal behandles:

 

1. Konstituering

á      Valg av m¿teleder og m¿tereferent

á      Godkjenning av innkalling og fullmakter

á      Godkjenning av saksliste

Valg av 1 sameier til Œ underskrive protokollen sammen med m¿teleder

 

2. Vedtak om refinansiering av nŒv¾rende lŒn

 

For utfyllende informasjon henvises det til oppheng fra Enqvist Eiendomsdrift AS som henger pΠoppslagstavler i oppgang A og B.

 

 

Mvh

Styret