02.03.2015

 

 

 

Hei

Vi har mottatt nye parkeringskort, dette inneb¾rer at de gamle kortene ikke lenger er gyldige som parkeringbevis.

 

Vedlagt f¿lger nytt parkeringskort som skal benyttes f.o.m dags dato

 

NB! Parkeringen kan kun skje i fastsatte tidsrom utenom barnehagens Œpningstid. Parkering tillates i f¿lgende tidsrom: Mandag til fredag kl. 17.30 – 06.30, samt dager nŒr barnehagen er stengt.

Husk alltid Πlegg det nye gyldige P-beviset fra Sameiet, synlig i frontruten.

 

 

Mvh

Styret