ORIENTERING VEDR¯RENDE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

 

Det utf¿res sprengningsarbeid pŒ tomten til Sandakerveien 72 i uke 11-12. Informasjonen nedenfor er gitt fra utbygger:

 

2/3 av aktiviteten legges til dagtid i tidsrommet 9-15.
NŒr salvene detoneres er det et lydsingal som gŒr i om lag 3 minutter etterfulgt av et lavfrekvent smell og en rystelse. Det er vaktposter som sikrer at ingen uvedkomne kommer innenfor risikosonen for sprengningen, den korte stunden (5-10minutter) omrŒdene rundt byggeplassen sperres av.

Sandakerveien 74 ligger i utgangspunktet utenfor risikosonen for steinsprut da retningen for bergets og salvenes utkast er rettet motsatt vei bort fra deres tomt.

Folk kan fritt bevege seg inn og ut av inngangsomrŒdet og p-kjelleren til bygŒrden, uavhengig av pŒgŒende aktiviteter.

Boring og pigging som f¿lger av disse arbeidene er mer belastende med hensyn til st¿y, dog med et langt lavere belastningsnivŒ enn hva beboerne opplevde med spuntingen i januar.

 

Mvh
Styret