Vedlikehold

av gulv

 

 

Det er igjen tid for Œrlig vedlikehold av gulv i oppgangene i A- og B-blokka.

 

 

18. – 19.juli kommer ISS til Œ gjennomf¿re vedlikeholdsarbeid pŒ gulv i oppgangene i sameiet.

 

Vi ber derfor beboere om Œ fjerne personlige eiendeler i fellesarealene inne i oppgangene slik at disse ikke hindrer arbeidet som skal gjennomf¿res.

 

PŒ forhŒnd tusen takk for hjelpen!

 

 

Mvh

Styret