DUGNAD

 

 

Det er igjen tid for vŒrdugnad i sameiet.

 

Dato for Œrest dugnad er s¿ndag 10.mai fra klokken 10:00 og vil vare til omtrent klokken 15:00.

 

Grunnet lavt oppm¿te pŒ dugnaden i fjor hvor flere dugnadsposter ikke ble gjennomf¿rt, ¿nsker vi Œ informere beboere om hva som trengs Œ gjennomf¿res i forkant av dugnaden som holdes i mai. Disse oppgavene vil bli hengt opp pŒ oppslagstavler i sameiet om kort tid.

 

 

Da hŒper vi at sŒ mange som kan bidrar til at Œrets dugnad blir en suksess.

 

PŒ forhŒnd tusen takk for ditt bidrag!

 

 

Mvh

Styret