Anken fra motparten ble forkastet av H¿yesterett.

 

Dommen fra Lagmannsretten er derfor rettskraftig.

Sameiet vil konsentrere seg om Œ f¿lge opp inndrivelse av erstatningsbel¿p.
Hovedkravet for utbedring av de forskriftsmessige manglene er sikret gjennom bankgarantien som er stilt av NCC. Det er et solidaritetsansvar for dekning av saksomkostninger mellom NCC og Studio 74, sŒledes er det Œ anse at dette erstatningsbel¿pet er sikret.

Forlikserstatningen er sikret gjennom depotet i Norges bank. NŒr det gjelder den kontraktuelle erstatningen fra Studio 74,foreligger det garantier og at krav gj¿res gjeldende under disse.

Sameiet vil ikke forplikte seg til noe som helst f¿r vi har alle penger bok.

Som en f¿lge av dette, vil det bli innkalt til et ekstraordin¾rt sameierm¿te nŒr vi har kontroll over alle erstatningsmidler. Dette ekstraordin¾re sameierm¿tet skal gi de n¿dvendige mandater for den videre fremdrift.

 

Mvh

Styret