Garasjeplasser i sameiet Sandakerveien 74 til salgs.

 

bakgrunn av gjennomf¿rte salg av garasjeplasser i omrŒdet, fastsetter styret en minstepris for garasjeplasser NOK 320 000,-.

Kostnader forbundet med salget dekkes av kj¿per.

 

-      Ved flere interesserte enn antall plasser, gjennomf¿res salget etter budrunde.

-      Interesse meldes til forretningsf¿rer Enqvist innen 1. oktober e-post: tanderyd@enqvist.no

-      Iht til vedtektene er det kun seksjonseiere som kan kj¿pe garasjeplass.

 

Vedtaket er distribuert av Enqvist per e-post/post.

 

Mvh

Styret