Motparten har anket deler av dommen fra lagmannsretten til h¿yesterett

 

 

Rett f¿r ankefristens utl¿p anket motparten den delen av dommen hvor OKK var d¿mt til Œ betale 18.3 mill til sameiet.

 

Grunnlaget for anken er at motparten hevder at det ikke er rettslig grunnlag for at sameiet kan rette et krav mot utbygger, OKK.

 

Videre fremdrift vil v¾re at h¿yesterett enten avviser anken eller velger Œ behandle den. Under enhver omstendighet forventes det at saken er avgjort av h¿yesterett innen sommerferien.

 

Styret i sameiet f¿lger opp n¿dvendige forberedelser for en eventuell h¿yesterettsbehandling.

 

NŒr det gjelder det kontraktuelle kravet sameiet hadde mot Studio 74, ble ikke denne delen av dommen anket. Denne delen av dommen er derfor rettskraftig.

 

Sameiet har begj¾rt utlegg hos motparten for Œ inndrive erstaningsbel¿pene.

 

 

Mvh

Styret