Reduksjon av felleskostnader fra Œrskiftet 2016/2017

 

Styret orienterer om at felleskostnadene vil bli noe redusert fra og med januar 2017.

Det n¾rmere nivŒet vil fremgŒ av faktura/avtalegiro ved Œrsskiftet.