Rumling i avl¿psr¿r og lukt fra bad

 

Vi er klar over at vi har problemer med lufting av avl¿psanlegget i flere avl¿psstammer i 74a fordi lufting over tak er underdimensjonert. Rent konkret gŒr det ut at r¿rene i avl¿psstammen er 110 mm, mens r¿rene til luftingen over tak kun er 75 mm. 

 

Det som i praksis skjer er at nŒr det er "mye trafikk i avl¿pet", eksempelvis at mange bruker vaskemaskin/oppvaskmaskin, dusjer, osv., oppstŒr det et vakuum i avl¿pssystemet fordi luftingen over taket ikke er god nok. Avl¿pet fors¿ker Œ hente luft der det kan, og kan derfor suge vannlŒser i leilighetene tomme. NŒr vannlŒsene er tomme er det "frie luftveier" til avl¿psr¿rene, derav lukten.

 

Kjenner du lukt, fyll alle sluk med vann slik at du fŒr etablert funksjonen til vannlŒsen fort som mulig.

 

Styret arbeider med Œ komme frem til en permanent l¿sning dette sammen med r¿rlegger. Vi vil komme med mer informasjon nŒr l¿sning foreligger.