Til naboer/n¾rmilj¿et

 

Sandakerveien 76– Informasjon om fremdrift i prosjektet.

 

Henvisning til skriv fra 13.02.17, ¿nsker vi Œ informere at f¿rste fase er nŒ overstŒtt og hvor neste fase stŒr for tur.

I pŒvente av IG har det i en periode v¾rt stillestŒende arbeid, men det er nŒ pŒ plass. Denne inneb¾rer spunting, graving og sprenging. Dette kan medf¿rer dessverre en del st¿y. Disse aktivitetene vil foregŒ fra uke 22 og til begynnelsen av uke 34, og hvor det etterf¿lger betongarbeidere fra nevnte avsluttende dato for sprengning, frem til september/oktober 2017. For Œ ha en viss kontroll st¿ynivŒet i perioden, vil det bli satt opp st¿ymŒlere og rystelsesmŒlere.

Det vil ogsŒ bli montert tŒrnkran rundt 1. november til element montasje samme Œr.

Med hensyn til de minste barna i Nordpolen FUS barnehage, avd. Sandakerveien, vil det bli mindre st¿yende

periode mellom klokken 12.00 13.00 mandag fredag. Dette grunn av hvilestunden de minste ha.

Det vil bli en st¿yende periode fremover for alle og vi beklager de ubehageligheter som mŒtte pŒf¿res.

Som nevnt tidligere, pr¿ver vi Œ gjennomf¿re prosjektet en mŒte som sjenerer naboer og trafikanter lite som mulig. Det er ikke til Œ unngŒ at det vil bli mer trafikk i gaten som f¿lge av prosjektet, men vi skal gj¿re vŒrt beste for Œ begrense dette sŒ mye som mulig.

Sandakerveien 76 er i dag inngjerdet. Byggeplasser er spennende, men ikke egnet som lekeplass eller oppholdssted. Vi ber naboene v¾re oppmerksomme, respektere avgrensningene og ikke bevege seg innenfor gjerdene som omkranser byggeplassen.

 

 

Vi takker sŒ mye for deres tŒlmodighet!

 

 

 

 

Evt. sp¿rsmŒl ta kontakt med:

Byggherre v/ Egil Paulsen                                  Mail: egil@anker.oslo.no

Betonmast v/ Hartvig Christensen            Mail: hartvig.christensen@betonmast.no

 

 

 

 

 

Oslo 22.05.17