Eiendomsskatt parkeringsplasser

 

Sameiet har betalt eiendomsskatt for arealene som vi leier ut til GET. Som f¿lge av at flere seksjonseiere har kj¿pt en andel av n¾ringsseksjonen, har de fŒtt et brev fra kommunen om eiendomsskatt. Disse eierne skal ikke betale noe eiendomsskatt, men brevet fra eiendomsskattekontoret er kun sendt de til informasjon.