Informasjon til beboerne om prosessen videre i tvistesaken mot utbygger

 

Etter det ekstraordin¾re sameiem¿tet hvor styret fikk fullmakt til Œ organisere utbedringen av de manglene som vi ble tilkjent erstatning for i lagmannsretten, har styret arbeidet med Œ velge rŒdgiver som skal bistŒ oss i prosessen videre.

 

RŒdgiveren ble valgt etter at styret hadde invitert flere firmaer til Œ gi tilbud. Prosessen har tatt noe tid da vi bl.a. har sjekket flere referanser og hatt flere avklaringsrunder f¿r vi har fŒtt en avtale vi er trygge vil gi oss et godt resultat.

 

Styret har valgt Ingeni¿rfirma Jarle E. R. Skadberg AS som sin rŒdgiver. Dette firmaet kjenner sameiet og mangelproblematikken fra f¿r, og hadde bl.a. utarbeidet dokumentasjon fremlagt under rettsbehandlingen.

 

Den videre fremdrift vil i hovedsak bli som f¿lger:

¥  Planlegging for organisering av prosessen starter umiddelbart

¥  Kontroll av samtlige leiligheter vil skje fra slutten av januar til midten av mars

¥  Rapport med beskrivelser av avdekkede mangler for hver enkelt leilighet vil foreligge innen utgangen av mars

¥  Tilbudsforesp¿rsel til entrepren¿rer sendes ut i begynnelsen av april

¥  Bestilling av utbedringsarbeidene overfor entrepren¿r gj¿res i begynnelsen av mai

¥  Fremdrift for selve utbedringsarbeider vi komme tilbake til senere. Vi legger opp til at arbeidene skal v¾re sluttf¿rt f¿r vinteren 2017/18

Dersom vi skal holde denne tidsplanen er vi avhengig av et velvillig samarbeid med dere i forhold til adgang til leiligheter. Forut for de perioder hvor vi ha adgang til leilighetene, vil vi komme med mer informasjon.

 

Arne Kjeldsen

leder sameiet Sandakerveien 74