Til naboer/n¾rmilj¿et                                                                                      

Sandakerveien 76– Informasjon om fremdrift i prosjektet.

Betonmast Bygg har fŒtt i oppgave Œ bygge studentboliger for Anker STI Holding AS
Prosjektet bestŒr i hovedsak av rivning av eksisterende bygg og oppbygging av nye moderne studentboliger og n¾ringsbygg i 1etg.

F¿rste fase av prosjektet vil v¾re rivning (se vedlagt rivefremdrift). Rivningen vil pŒgŒ i februar/mars 2017.

Neste fase i prosjektet vil v¾re spunting, graving og st¿ping. Disse aktivitetene vil foregŒ i tidsrommet april til september 2017.

September 2017 og frem til Mars 2018 vil det foregŒ montasje av prefabrikkert b¾resystem og man kan begynne Œ se at bygget reiser seg ganske raskt utover vinteren.

Komplettering av bygget vil foregŒ fra vŒren 2018 og til overlevering 01.07.2019

Utomhus arbeider vil skje vŒren 2019

Det vil i februar 2017 bli satt opp rystelsesmŒlere pŒ omkringliggende bygg.

 

Vi skal fors¿ke Œ gjennomf¿re prosjektet pŒ en mŒte som sjenerer naboer og trafikanter sŒ lite som mulig. Det er ikke til Œ unngŒ at det vil bli mer trafikk i gaten som f¿lge av prosjektet, men vi skal gj¿re vŒrt beste for Œ begrenset dette sŒ mye som mulig.

Sandakerveien 76 er i dag inngjerdet. Byggeplasser er spennende, men ikke egnet som lekeplasser eller oppholdsomrŒde. Vi ber naboene v¾re oppmerksomme, respektere avgrensningene og ikke bevege seg innenfor gjerdene som omkranser byggeplassen.

 

Hvis du har sp¿rsmŒl ta kontakt med

Byggherre v/ Egil Paulsen                            Mail : egil@anker.oslo.no

Betonmast v/ Hartvig Christensen          Mail : hartvig.christensen@betonmast.no

 

Oslo 13.2.17