Til naboer/nærmiljøet

 

Sandakerveien 76– Informasjon om fremdrift i prosjektet.

 

Henvisning til skriv fra 22.05.17, ønsker vi å informere vider på hva som skjer i byggeprosessen.

Den verste støyen er nå over, og vi er nå, som avtalt, ferdig med spunting, graving og sprenging, noe vi alle er glade for.

Det vil bli montert en tårnkran i midten av oktober. Betongarbeiderne har påbegynt sitt arbeid og som vil vare ut november. I tillegg vil elementmontasje starte i uke 44.

Øvrige arbeider vil starte i januar 2018.

Som nevnt tidligere, så har vi prøvd å skånet nærmiljøet på best mulig måte for støy, men det har vært svært vanskelig å klare å unngå alle ubehageligheter støyen fører med. Dette har for alle, også vi som sitter her på riggen, vært en tøff og vanskelig periode. Vi ønsker å takke så mye for forståelsen og tålmodigheten dere har vist oss i den støyende perioden i byggeprosessen.

Vi ønsker i tillegg, å informere at Sandakerveien 76 er et inngjerdet område. Byggeplasser er spennende, men ikke egnet som lekeplass eller oppholdssted. Vi ber naboene være oppmerksomme, respektere avgrensningene og ikke bevege seg innenfor gjerdene som omkranser byggeplassen.

Som også nevnt tidligere, prøver vi å gjennomføre prosjektet en måte som sjenerer naboer og trafikanter lite som mulig. Det er ikke til å unngå at det vil bli mer trafikk i gaten som følge av prosjektet, men vi skal gjøre vårt beste for å begrense dette så mye som mulig.

 

 

Vi takker så mye for deres tålmodighet!

 

 

 

 

Evt. spørsmål ta kontakt med:

Byggherre v/ Egil Paulsen                                    Mail: egil@anker.oslo.no

Betonmast v/ Hartvig Christensen                Mail: hartvig.christensen@betonmast.no

 

 

 

 

 

Oslo 06.09.17