Melding til sameiet ved utleie

 

I henhold til vedtektenes ¤ 6 skal bortleie av seksjoner og tilleggsarealer meldes til forretningsf¿rer. Styret ber derfor om at seksjonseiere som leier ut seksjonen sin uoppfordret melder leietakers navn, telefonnummer og e-postadresse til sameiets e-postadresse. Det er viktig for sameiet at vi kan kontakt med alle som faktisk bor eiendommen.

 

Med vennlig hilsen

Arne Kjeldsen

leder sameiet Sandakerveien 74