Viktig Informasjon! leses av alle.

 

Sameiet utf¿rer i l¿pet av februar unders¿kelser i forbindelse med rettsaken som sameiet har vunnet mot utbygger.

DET ER SV®RT VIKTIG AT PERSONELLET SOM SKAL UTF¯RE UNDERS¯KELSENE HAR TILGANG TIL LEILIGHETENE DE TIDSPUNKT SOM SETTES OPP.

Hver enkelt beboer har fŒtt og vil bes¿k av representant av styret der de fŒr opplyst dato og klokkeslett da unders¿kelsen skal gjennomf¿res. Om beboer ikke er hjemme under dette bes¿ket vil det henge et informasjonsskriv d¿r der dato og klokkeslett for unders¿kelsen er opplyst.

Om man ikke er hjemme tidspunkt for unders¿kelse kan man overlevere n¿kkel enten til styre, eller avtale med nabo som kan lŒse opp bolig.

Disse unders¿kelsene er sv¾rt dyre, og om man som beboer ignorerer tidspunkt og ikke s¿rger for tilgang til leilighetene som igjen f¿rer til at personellet som utf¿rer oppdraget komme tilbake og utf¿re dette utenfor opprinnelig plan vil eier av leilighet bli belastet med 1100,- pr time + mva

Sameiet ha alle leiligheter unders¿kt for Œ kunne utarbeide oversikt og bestille de arbeider som er n¿dvendig for Œ rette feilene i sameiet.

 

Styret