Nye parkeringskort er klar til utdeling. Parkeringskortene vil bli utdelt ved henvendelse til styret. De gamle kortene vil være gyldige frem til 30.6.2018.


Første gangs utdeling av kort vil ikke den enkelte seksjonseier betale for. Dersom dette kortet mistes, så vil nytt erstatningskort koste kr. 150,-, jfr tidligere oppslag på hjemmesiden.

 

 

Mvh

Styret