Oppfølging av HMS per måned

 

Utføres i samarbeid med vaktmester, og evt. fagpersoner.

 

Januar

Nye lover og regler

Februar

Avfallhåndtering

Mars

Bygningskonstruksjoner

April

Lekeplass og lekeapparater

Mai

Uteareale

Juni

Innbruddssikkerhet

Juli

Felles takterrasser

August

Vannrør, avløp

September

Ventilasjon

Oktober

Brannsikkerhet

November

Elektrisk anlegg

Desember

Revidere mål og planer

 

Årlig risikoanalyse

 

Styret har ansvaret for at det årlig gjennomføres risikoanalyse. Denne gjennomføres på første styremøte etter sameiermøtet.

 

 

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

 

Risikoanalyse for fellesområdene.

Har skjedd flere ganger

Har skjedd

Kan skje

Kan føre til død

Kan føre til varig skade

Kan føre til midlertidig skade

 

Forhold som kan medføre risiko

3

2

1

3

2

1

Sum

Pri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brann i søppelcontainer

 

 

X

 

X

 

2

3

Brann i søppel utenfor container

 

 

X

 

 

X

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer som blir i bygget ved brann

 

 

X

X

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaksplan

 

PRIORITET

TILTAK

FRIST

ANSVARLIG

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinemessig oppfølging

 

Styret er ansvarlig for at brannsikkerhet og heissikkerhet følges opp rutinemessig av vaktmester som beskrevet i FDV.

 

Dette innebærer blant annet rutiner for:

 

·      Heisalarm

·      Brannvarsling

·      Nødlys

·      Åpning av dører ved brannalarm

·      Frie fluktruter

·      Fjerning av brennbart materiale