Nyheter

Sandakerveien 74

0484 OSLO2019

 

 • Sykler parkert foran A-blokka må flyttes innen 2. juni: Det begynner å bli ufremkommelig for de som jobber med utbedring av byggene våre. Mange sykler er trolig forlatt og bør fjernes fra eiendommen, og for å få oversikt ber vi alle fjerne syklene sine fra området mellom inngangen i A og brakkene før mandag 3. juni. De som står igjen vil da bli fjernet og levert til gjenvinning.

 • Dronefotografering av B-blokka:

  I forbindelse med oversiktsbilder til salgsprospekt for salg av leilighet i Sandakerveien 74B, har vi fått spørsmål om tillatelse til dronefotografering. Tillatelsen er gitt med forutsetning om at droneoperatøren er registrert hos Luftfartstilsynet og har ansvarsforsikring for dronen, at det varsles med oppslag at dronefotografering vil foregå og at personer som måtte vises på bildene redigeres slik at de ikke kan identifiseres, dette har vi fått bekreftet:

  ZOVENFRA AS er en godkjent droneoperatør hos Luftfartstilsynet i klasse RO2.

  Vårt lisensnummer hos LT er NO-0050. Ansvarsforsikring for skade på 3.part er et krav for gyldig lisens. Dronen som blir benyttet i dette tilfellet har reg.nr. LN-0050-AE. Dette er en drone med vektklasse under 1 kg. Som godkjent operatør er vi underlagt et sett med regler, som i tillegg til å ivareta sikkerheten under flyving, også har fullt ansvar for å tilsikre at personvernet ivaretas.

  Selger av leiligheten vil henger opp synlig skilt/lapp ved inngangsdør av bygget om at dronefotografering pågår i det aktuelle tidsrommet, planlagt til torsdag 6. juni kl 13.

 • 15.03.19: Fremdrift i utbedringsarbeidet: En oppdatert tidsplan er utarbeidet og en overordnet versjon vil legges ut her tidlig neste uke. Vi kommer til å be alle om å hjelpe sameiet med å holde kostnader nede ved å besvare et par enkle spørsmål (gjelder kjøkkenventilator) og for A-blokka: holde klar en ekstranøkkel som Moderne Byggfornyelse kan få når de starter opp arbeid med sjakter og ventilatorer i løpet av våren. 
 • Til informasjon: 

  Sameiet har fått bekymringsmeldinger fra beboere om branntekniske forhold ved bygningsmassen som er under utbedring. Disse er fortløpende blitt forelagt og vurdert av entreprenør og brannteknisk konsulent. Disse avvikene er også fanget opp av entreprenørens kvalitetssikringssystem. Utbedring av branntekniske avvik vil bli prosjektert og utført i henhold til de offentligrettslige bestemmelser som gjelder for byggesaken vår.

 • 08.02.19: Månedsinfo: Se fredagsinfo fra Moderne Byggfornyelse
 • 06.02.19: Fremdrift i utbedringsarbeidet: Endelig! Vi har fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til å fortsette arbeidet med utbedringene. Nå kommer vi til å se et høyere aktivitetsnivå i prosjektet. Det er foreløpig ingen endring i estimert kost og fremdriftsplan som ble sendt ut sammen med referatet fra det siste årsmøtet. Se fredagsinfo fra Moderne Byggfornyelse.
 • For ordens skyld x 2:
 • 1: Det er strengt forbudt å klatre opp på eller gå på stillasene rundt bygget, det er en byggeplass! 
 • 2: Sykler skal ikke parkeres i atrium, står de i veien for utbedringsarbeidet blir de fjernet. 
 • 04.02.19: Videoovervåkningssytemet er nå i gang: Inngangspartier, søppelrom i A, garasje og utgang til takterrasse er nå overvåket. Det er viktig at alle beboere melder ifra til bomiljøvekteren (22971070) ved uønskede hendelser og til styret@sandakerveien 74.no dersom noen oppdager forsøpling eller hærverk. Det er satt opp skilt ved alle innganger til byggene.
 • 01.02.19: Fredagsinfo fra Moderne Byggfornyelse
 • Informasjon om uteareal i Sandakerveien 76 - beplantning på tomtegrensen blir Sprirea Grefsheim: Dette er en lettstelt plante som blir ca 1,5 m totalhøyde og får en bredde på det samme. Blomstrer med hvite dekorative blomster i mai  og har et tett fint løvverk resten av året. Denne er meget lettstelt og hardfør, og trenger lite beskjæring  før den er fullvoksen.
 • 06.01.19: Oppdatert informasjon om fremdrift i utbedringsarbeidet: Vi venter noen avklaringer fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, disse skulle ha vært på plass nå. Utover dette er det ingen endring i estimert kost og fremdriftsplan som ble sendt ut sammen med referatet fra det siste årsmøtet.

 

2018

 

- Det er blitt montert nett på stillasene mot vår tomt etter uhell.

- Innkjøring av lastebiler: utbygger satt opp mer skilting i dette område, all stans forbudt ol. Alle firmaene som jobber på byggeplassen har fått streng beskjed at lastebiler ikke skal stå i dette område for levering av varer. Store lastebiler som skal rygge inn skal ha følgemann. Utbygger skal følge opp alle aktører på byggeplassen angående dette.

- send gjerne e-post til post@hemerlas.no med navn og oppsett slik du vil ha skiltet.

Det er maks 5 linjer med ca 20 tegn på hver (varierer etter bokstav, i tar mindre plass enn æ).

Type skilt er Stansefabrikkens Kompakt, hvite skilt med svart skrift, store bokstaver.

Hemer svarer på e-post når skiltet er klart til henting

 

 

 

2017

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2015

 

 

22.12.2015: Informasjonsmøte angående erstatning fra OKK og S74

 

22.12.2015: Informasjonsmøte angående erstatning fra OKK og S74

 

09.10.2015: Branninstruks

12.07.2015: Vedlikehold gulv

02.07.2015: Avtale med AS Parkering om borttauing av biler fra garasje

22.06.2015: Årlig test av brannalarmanlegg 25.juni

10.06.2015: Ekstraordinært sameiermøte 15.juni

10.06.2015: Vindusvask

05.05.2015: Dugnadsposter som kan gjennomføres i forkant av dugnadsdagen 10.mai

19.04.2015: Dugnad 10.mai

19.04.2015: Garasjevask 6.mai

31.03.2015: Vær oppmerksom i påsken

28.03.2015: Nye parkeringskort må tas i bruk fra 1.april

28.03.2015: Tyveri i garasjeanlegget

28.03.2015: Feiing av utearealene

15.03.2015: Orientering vedrørende bygge- og anleggsarbeider: sprengningsarbeider

15.03.2015: Orientering vedrørende bygge- og anleggsarbeider: generell informasjon

20.02.2015: Nye parkeringskort

24.01.2015: Informasjon til beboere om anleggsarbeid på nabotomt

 

 

 

2014

 

01.05.2014: Dugnad 11. mai