Samarbeidspartnere

Sandakerveien 74

0484 OSLO

 

 

Forretningsfører

 

Enqvist Eiendomsdrift AS

 

Postadresse: Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo

 

Besøksadresse: Konghellegate 3, 0569 Oslo

 

Telefon: 22 80 95 95

 

Hjemmeside: www.enqvist.no/

Vaktmestertjeneste

 

Utføres én gang per uke av

 

Vaktmestertjeneste - ISS Eiendom

 

Hjemmside: https://www.no.issworld.com/

 

 

 

Trappevask

 

Utføres én gang per uke av

 

Renhold - ISS Renhold

 

Hjemmside: https://www.no.issworld.com/

BRIKKER TIL NY LÅS PÅ HOVEDDØRER:

 

DET BLE UTLEVERT KUN 2 AV 3 BRIKKER, DEN SISTE BRIKKEN LEVERES MED POST.