Samarbeidspartnere

Sandakerveien 74

0484 OSLO

 

 

Forretningsfører

 

Enqvist Eiendomsdrift AS ved Bjørn Pedersen

 

Postadresse: Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo

 

Besøksadresse: Konghellegate 3, 0569 Oslo

 

Telefon: 22 80 95 95

 

Hjemmeside: www.enqvist.no/

Vaktmestertjeneste

 

Utføres én gang per uke av

 

ISS Facility Services

Hjalmar Brantings vei 8

0581 Oslo

 

Hjemmside: www.iss.no

 

 

 

Trappevask

 

Utføres én gang per uke av

 

ISS Facility Services

Hjalmar Brantings vei 8

0581 Oslo

 

Hjemmside: www.iss.no