Samarbeidspartnere

Sandakerveien 74

0484 OSLOForretningsfører


Enqvist Eiendomsdrift AS


Postadresse: Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo


Besøksadresse: Konghellegate 3, 0569 Oslo


Telefon: 22 80 95 95


Hjemmeside: www.enqvist.no/

Vaktmestertjeneste


Utføres én gang per uke av


Vaktmestertjeneste - ISS Eiendom


Hjemmside: https://www.no.issworld.com/
Trappevask


Utføres én gang per uke av


Renhold - ISS Renhold


Hjemmside: https://www.no.issworld.com/