Styret

Sandakerveien 74

0484 OSLO

 

 

Styret i

Sandakerveien 74

 

Styreleder

Arne Kjeldsen

Tel: +47 913 14 635

 

Styremedlemmer

Signe K. Christiansen

Per Christian Haugen

Leif Tore Rytterbakken

Odd Ståle Fimland

 

Varamedlemmer

Daniel Bernstein

Sohail Farman

 

BRIKKER TIL NY LÅS PÅ HOVEDDØRER:

 

DET BLE UTLEVERT KUN 2 AV 3 BRIKKER, DEN SISTE BRIKKEN LEVERES MED POST.

 

Årshjul

HMS

 

Det gjennomføres årlige HMS-runder i Sandakerveien 74. Brannøvelse/testing av brannalarm utføres også årlig.

Dugnad

 

Det avholdes årlig vårdugnad i sameiet.

Container for kasting av større privat avfall bestilles i forbindelse med dugnad.

Hovedrenhold

 

Det bestilles årlig hovedrengjøring av garasjeanlegg. Vask/boning av gulv i fellesområder gjennomføres også.

Dato for brannøvelse, dugnad og hovedrenhold annonseres i forkant på nettsidene under Nyheter og på oppslagstavler.